בדיחת SQL

בדיחת SQL (נלקחה מהבלוג של Tom Kyte):

A SQL query walks into a bar and sees two tables. He walks up to them and says 'Can I join you?'

הבדיחה פורסמה במקור פה וגררה גל של בדיחות תוכניתן – חלקן טובות וחלקן טובות יותר.

בהחלט גיחי גיחי.. 😀

מדריך מקוצר בהחלט לשימוש ב-Regular Expressions

כדי להשתמש ב-Regular Expressions צריך לזכור את החוקיות הבאה:

נקודה (.) מייצגת תו כלשהו.

. = One single char

פלוס (+) מייצג חזרה של 1 או יותר פעמים.

.+ = Single char or more

סימן שאלה (?) מייצג חזרה של 0 או 1 פעמים.

.? = Single char or no char at all

כוכבית (*) מייצגת חזרה של 0 או יותר פעמים.

.* = Everything

ניתן להשתמש במקף (-) כדי ליצור טווח של תווים להתאמה. דוגמה לכזה טווח של תווים אלפאנומרים:

[A-Za-z0-9]

"כובע" (^) מייצג התחלה של מחרוזת.

דולר ($) מייצג סוף של מחרזות.

תווי Escape:

s = space, n = new line, r = CR char (good for DOS new line),  \ = , ( = (.

קישורים שימושיים:

http://www.regular-expressions.info/reference.html
http://www.orafaq.com/node/2404

expression-ים שימושיים (דוגמאות דרך פקודות של אורקל):

וידוא כי כתובת דואל תקינה:

SQL> select case
 2       when REGEXP_LIKE('moyshe.zichmich@gmail.com',
 3               '^([[:alnum:]]+(_?|.))[[:alnum:]]*@[[:alnum:]]+(.([[:alnum:]]+)){1,2}$') then
 4       'email okay'
 5       else
 6       'not email'
 7     end as output
 8  from dual;
 
OUTPUT
----------
email okay

חילוץ כתובת אתר אינטרנט מתוך מחרוזת:

SQL> SELECT REGEXP_SUBSTR('http://www.oracle.com/pls/db102/search?remark=quick_search&format=ranked&word=select',
 2            'http(s?)://([[:alnum:]]+.?){3,4}/?') RESULT
 3  FROM dual;
 
RESULT
----------------------
http://www.oracle.com/