פוסטים

סטטיסטיקות למחסני נתונים

מתוך iSeminar בנוגע ל-best practices של סטטיסטיקות למחסני נתונים:

בטבלאות בעלות Partition ישנם שלושה סוגים של סטטיסטיקות שניתן לאסוף על הטבלה:

 1. סטטיסטיקות גלובליות (Global/table statistics).
 2. סטטיסטקות ברמת פרטישן (Partition statistics).
 3. סטטיסטיקות ברמת סאב-פרטישן (Sub-partition statistics).

לסטטיסטיקות ברמות השונות ישנם שימושים שונים – במידה וניגשים לפרטישן בודד אז הסטטיסטיקות שיהיו בשימוש הן רק הסטטיסיטקות ברמת הפרטישן. לעומת זאת, אם ניגשים ליותר מפרטישן אחד, אורקל משתמש בסטטיסטיקות ברמה הגלובלית. מסיבה זו אורקל ממליצים לאסוף סטטיסטיקות בכל הרמות.
המשך קריאה…

מדריך מקוצר בהחלט לשימוש ב-Regular Expressions

כדי להשתמש ב-Regular Expressions צריך לזכור את החוקיות הבאה:

נקודה (.) מייצגת תו כלשהו.

. = One single char

פלוס (+) מייצג חזרה של 1 או יותר פעמים.

.+ = Single char or more

סימן שאלה (?) מייצג חזרה של 0 או 1 פעמים.

.? = Single char or no char at all

כוכבית (*) מייצגת חזרה של 0 או יותר פעמים.

.* = Everything

ניתן להשתמש במקף (-) כדי ליצור טווח של תווים להתאמה. דוגמה לכזה טווח של תווים אלפאנומרים:

[A-Za-z0-9]

“כובע” (^) מייצג התחלה של מחרוזת.

דולר ($) מייצג סוף של מחרזות.

תווי Escape:

s = space, n = new line, r = CR char (good for DOS new line),  \ = , ( = (.

קישורים שימושיים:

http://www.regular-expressions.info/reference.html
http://www.orafaq.com/node/2404

expression-ים שימושיים (דוגמאות דרך פקודות של אורקל):

וידוא כי כתובת דואל תקינה:

SQL> select case
 2       when REGEXP_LIKE('[email protected]',
 3               '^([[:alnum:]]+(_?|.))[[:alnum:]]*@[[:alnum:]]+(.([[:alnum:]]+)){1,2}$') then
 4       'email okay'
 5       else
 6       'not email'
 7     end as output
 8  from dual;
 
OUTPUT
----------
email okay

חילוץ כתובת אתר אינטרנט מתוך מחרוזת:

SQL> SELECT REGEXP_SUBSTR('http://www.oracle.com/pls/db102/search?remark=quick_search&format=ranked&word=select',
 2            'http(s?)://([[:alnum:]]+.?){3,4}/?') RESULT
 3  FROM dual;
 
RESULT
----------------------
http://www.oracle.com/